Rekisteriseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on yrityksen henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 § sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
Salon Matkatoimisto
Turuntie 6, 24100 Salo, Suomi
tietosuoja(at)salonmatkatoimisto.fi
Tel. +358 2 7316 316


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tomi Laine
Tel. +358 40 5433 413
tietosuoja(at)salonmatkatoimisto.fi


Rekisterin nimi
Salon Matkatoimiston asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.


Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, kieli, kansalaisuus, passinnumero ja voimassaoloaika
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki
  • Ostotiedot ja tiedot palveluiden käytöstä: ostopäivä, ostopaikka, ostosten loppusumma, maksutapa, ostettu tuote tai palvelu
  • Asiakaspalautteet


Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Tietoja saadaan myös alihankkijoilta, jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen (mm. laiva- ja lentoyhtiöt). Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja voidaan siirtää EU:n sisällä ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esim. passitiedot lentoyhtiölle.

Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.


Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalisesti tallennetut tiedot: Salon Matkatoimisto huolehtii toimitilojensa turvallisuudesta tietosuojapolitiikkansa mukaisesti. Salon Matkatoimiston henkilökuntaa oheistetaan ja opastetaan aktiivisesti tietosuoja-asetukseen liittyvissä asioissa. Ainoastaan salassapitositoumuksen allekirjoittaneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Salon Matkatoimiston työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitosopimuksen.
Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.


Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä Salon Matkatoimistoon.